İslam Hukukunda Sünnetin Yasal Konumu

İslam Hukukunda Sünnetin Yasal Konumu

20 TL
13 TL

YAZAR: Seyyid Ebu A'la EL-Mevdudi

ÇevirenDurmuş Bulgur ve Halid Davudi 

BİLGİSünnet inkar fitnesi, İslam tarihinde ilk olarak Hicretin 2. yılında ortaya çıktı. Bu fitneyi ortaya çıkaranlar, mutezile ve hariciler idi. Hariciler buna gerek duymalarının sebebi şu idi; Peygamberin talimatlarını içeren, toplumu bir düzen ve intizama sokan ve mevcudiyetinde haricilerin aşırı görüşlerinin tutunamadığı sünnet, İslam toplumunda yaymak istedikleri fitne yolunda kendilerine engel olmaktaydı. Bu sebeble hariciler, hadislerin sıhhatinde şüphe ve sünnetin vacibu'l ittiba olmasını inkar şeklinde iki yönlü bir siyaset izlediler. Mutezile aynı yola başvurdu. Çünkü onlar, Acem ve yunan felsefeleriyle ilk karşılaştıklarında, ilsami akide usul ve hükümler hakkında zihinlerde şüphe ve belirsizlikleri tamamen anlamadan şu veya bu şekilde çözmek istiyorlardı. Onlar felsefe adıyla gelen her şeyi tamamen aklın gereği kabul edip islam inanç ve esasların bu sözde akli gereklere göre yorumlanmasını istediler. Ne var ki bu yolda hadis ve sünnete engel teşkil etti. Bu nedenle onlar da hariciler gibi hadisin şüphlei olduğunu söyleyerek sünnetin hüccet oluşunu inkar ettiler.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Ebat: 13*21
Kapak: Karton
Sayfa: 240
Kağıt: İthal
Dili: Türkçe
 
SİPARİŞ VER
İslam Hukukunda Sünnetin Yasal Konumu

İslam Hukukunda Sünnetin Yasal Konumu

13 TL


SİPARİŞ VER