Cantaş Yayınları Hakkında

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

80’lerde ülkemizde kısıtlanmış olan dinî eğitim ile Allah ve Rasûlü’nün insanlığa hitap dili olan Arapçanın öğretiminin, ’80 ihtilaliyle birlikte uğrayabileceği sekteye karşı bir adım atmak niyetiyle kurucu ekibimizin bilgi ve birikimleri neticesinde alınan bir kararla Cantaş Yayınları olarak 1984 kışında faaliyete başladık.  Muhaddis Muzaffer Can Hocaefendi, Müfessir Mahmut Toptaş Hocaefendi ve yayıncılık sektöründe tecrübe sahibi Nebi Can’dan müteşekkil kurucu ekibimiz,  Arapça, Tefsir, Fıkıh, Hadis ile İslam dava ve şuuru üzerine kitaplar yayınlamayı hedeflediler. Ehl-i  Sünnet çizgisi dahilinde dini kaynaklar yayınlamak suretiyle vatandaşlarımızın kendi dilleriyle Kur’ân’ı ve Rasûlullah’ı (s.a.v.) bütünüyle İslam dinini anlamalarına katkı sağlamak ve bu yolda bilinmesi önem arzeden Arapça’yı öğrenmelerine destek olmayı düşündük.

İlk olarak dostlarımızın yardımlarıyla Suudî Arabistan’daki Riyad Üniversitesi Arap Dili Enstitüsü’nün yayınlamış olduğu “العربية للناشئين” serisini “Kendi Kendine Modern Arapça Öğretimi” adıyla, müellif heyeti komisyon başkanı M. İsmail Sınî Hoca ve Suudî Arabistan Eğitim Bakanlığı’ndan gerekli izinleri alıp yayınlayarak resmen yayın hayatına başlamış olduk.

Bu süreç zarfında yayınevi adı, misyonu ve planları belirlendi. Bir yandan Arapça yayınlara devam ederken, Muzaffer Can Hoca’nın tercüme ve tahkikini yaptığı El-Cevziyye’nin Zâdu’l-Meâd’i ile Zehebî’nin Tarihu’l-İslam’ını ; Mahmut Toptaş Hoca’nın uzun yıllar yaptığı tefsir dersleri neticesinde ortaya çıkan Şifa Tefsiri’ni ve farklı konularda onlarca eser yayınlayarak yayın yelpazemizi genişlettik.

2000’li yıllara gelindiğinde aynı davaya gönül vermiş bir çok yayınevinin çalışmalarıyla tefsir, hadis, fıkıh gibi konularda yeterince eser ortaya çıkmış, ancak Arapça, üzerine yapılan yayınlar hususunda bâkir kalınmıştı. Bu nedenle, kuruluşundan itibaren Arapça yayıncısı olan Cantaş Yayınları olarak, bu yıllardan sonra yayım faaliyetlerini daha fazla Arapça üzerine yoğunlaştırdık.

Allah’a sonsuz hamdlerimizi iletiyoruz ki, bugün 200’ü aşkın yayın sayısıyla bu alanda ülkemizde Arapça yayıncısı olarak addedilen Cantaş, daha sonra yapılacak çalışmalara ilham veren eserler ortaya koymuştur. Arapça’ya olan ilgi ve eğilimlerin bu denli arttığı bir dönemden geçerken yeni ve nitelikli eserleri okuyucuların hizmetine sunmaya Allah’ın izniyle devam edeceğiz.

Muhammed Yasin CAN
Editör